นักธุรกิจอิสระของคุณคือ Carl McCool
รถเข็ญของฉัน
 
-
+
เอาออก
฿ ปลีก Promo ฿ เดือนละ Promo
    ยอดรวมส่วนหนึ่ง ฿ ปลีก ฿ เดือนละ
Orders in your market are limited to ฿ per month. If you have questions, please refer to our Global Customer Program Terms & Conditions.

รถเข็ญของคุณว่าง

เพิ่มผลิตภัณฑ์เข้าส่งสู่รถเข็ญของคุณ

นักธุรกิจอิสระของคุณคือ
Carl McCool
 • Distributor
เอาออก
-
+
฿ ปลีก Promo ฿ เดือนละ Promo
  ยอดรวมส่วนหนึ่ง ฿ ปลีก ฿ เดือนละ
Orders in your market are limited to ฿ per month. If you have questions, please refer to our Global Customer Program Terms & Conditions.

รถเข็ญของคุณว่าง

เพิ่มผลิตภัณฑ์เข้าส่งสู่รถเข็ญของคุณ

 

เดินต่อไปเพื่อถึงจุดหมาย

 

ด้วยโปรแกรม Pacesetter เพื่อรับรางวัลแห่งความสำเร็จ

โปรแกรม Pacesetter ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วและสร้างความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2018 เป็นต้นไปเราจะมอบรางวัลเงินสดให้กับผู้ร่วมธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จ

และท่านจะได้รับการเชิดชูเกียรติพิเศษเป็น PACESETTER PRO

หากท่านมีคุณสมบัติ Pro 3 หรือสูงกว่าและช่วยบุคลากรในสายงานของท่านได้รับรางวัล Pacesetter จำนวน 3 คนในสายงานตรง ท่านจะได้การเชิดชูเกียรติเป็น Pacesetter Pro พร้อมทั้งได้รับเกียรติพิเศษในงานที่ทางบริษัทจัดขึ้น

เมื่อ:

กรกฎาคม– กันยายน 2018

โดยมีเงื่อนไขดังนี้:

 1. รับ 100 เหรียญเมื่อท่านมีคุณสมบัติ Pro 2 ภายใน 30 วัน
 2. รับเงินเพิ่มอีก 100 เหรียญเมื่อคุณรักษาคุณสมบัติ Pro 2 ในเดือนถัดไป3
 3. รับ250 เหรียญเมื่อท่านทำคุณสมบัติ Pro 3 ใน 90 วัน
 4. รับรายได้เพิ่มอีก 250 เหรียญเมื่อคุณรักษา Pro 3 ในเดือนถัดไป
 5. หากท่านได้รับตำแหน่ง Pcaesetter Pro ท่านจะได้รับการเชิดชูเกียรติและร่วมงานเลี้ยงสุดหรูพิเศษ
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • โปรโมชั่นสามารถเปิดให้เฉพาะนักธุรกิจอิสระของบริษัทเท่านั้น
 • นักธุรกิจอิสระต้องปฏิบัติตามกฎจรรยาบรรณของบริษัทฯเท่านั้น จึงมีสิทธิเข้าร่วมโปรโมชั่นดังกล่าว
 • ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถอ้างสิทธิเพื่อขอรับสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่ทางบริษัทจัดขึ้น
 • การนับคะแนนจะไม่นับคะแนนที่ place มาให้ในสายงาน
 • ในการทำคุณสมบัติ Pro 2 และ Pro 3 นั้นไม่อนุญาตให้ท่านวางผังองค์กรซ้อนกัน เพื่อที่จะทำให้ท่านหรือบุคลากรในองค์กรมีคุณสมบัติที่จะรับรางวัล Pacesetter นี้ได้ (คำจำกัดความของการวางซ้อน คือ การจัดวางบุคลากรที่ท่านแนะนำตรงหรือบุคลากรสายงานในองค์กรวางซ้อนกันเพื่อที่จะให้บุคลากรในสายงานมีคุณสมบัติครบถ้วนหลายๆรหัสภายใต้องค์กรเดียวกัน)
 • หากท่านทำคุณสมบัติครบเป็น Pro 2 หรือ Pro 3 ในเดือนสุดท้ายของช่วงเวลาการทำคุณสมบัติ (ในเดือนกันยายน2561) ท่านมีระยะเวลาอีก 90 วันที่จะทำคุณสมบัติเพื่อรับรางวัล Pacesetter ในรอบที่ 2
 • ศูนย์ธุรกิจ 2, 3 และ 4 ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้
 • คำสั่งซื้อที่ทำคุณสมบัติ Pacesetter ไม่สามารถคืนสินค้าได้
 • เงินรางวัลจะถูกจ่ายสิ้นสุดไม่เกินวันที่ 1 มีนาคม 2562
 • นักธุรกิจอิสระที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรมชั่นนี้จะต้องเป็นนักธุรกิจอิสระที่ทำคุณสมบัติในประเทศสหรัฐอเมริกา(รวมถึงเปอร์โตริโก) แคนาดา ประเทศเม็กซิโก ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศอังกฤษ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเยอรมนี ประเทศไทย ฮ่องกงและไต้หวันเท่านั้น ไม่รวมควีเบค
 • สิทธิในการพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ บริษัทฯ
 • ผู้นำที่สนับสนุนบุคคลากรในสายงานให้ได้รับรางวัล Pacesetter โดยการสร้าง 3 Pacesetters ต้องมั่นใจว่า Pacesetters คนใหม่นั้นจะต้องรักษาคุณสมบัติเพื่อเป็น Pacesetter ในเดือนถัดไปด้วยจึงจะได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น Pacesetter Pro
 • การเข้าร่วมโปรโมชั่นท่านสามารถทำได้โดยการส่งจดหมายที่เขียนด้วยลายมือเขียนซองจดหมายประทับตราด้วยตนเองไปยัง LifeVantage
 • ก่อนที่จะประกาศผู้ได้รับรางวัลในโปรโมชั่นนี้ นักธุรกิจอิสระที่มีสิทธิได้รับรางวัลต้องตอบคำถาม4 ข้อ ของ LifeVantage Trivia อย่างถูกต้อง
 • LifeVantage ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายเมื่อใดก็ได้ภายใต้กฎกติกาของการส่งเสริมการขายและหากมีกรณีพิพาทใดๆ การตัดสินของบริษัทฯถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
เป้าหมายของเรา
ความก้าวหน้า ไม่ได้เป็นปัจจัยที่สำคัญของมนุษย์ แต่เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของมนุษย์

ที่ LifeVantage ความอยากรู้อยากเห็นของเรา ทำให้เรากลับไปสนใจในวิทยาศาสตร์ และยอมรับ และเชื่อมั่นว่าความเจริญก้าวหน้าของคุณ คืออนาคต ของเรา

พบกับความก้าวหน้าได้ ที่ LifeVantage และ Venture Higher
เข้าร
ช็อปปิ้งต่อไป
เลือกตลาด